ЦЕНИ

ЗА МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ 

 

Брой документи

 

Численост на персонала

 

Регистрация

по ЗДДС

 

Цена в лева с ДДС

 до 20
 1
  не 
 40,00 - 60,00
 до 20
 1
 да
 100,00 - 150,00
 20-40
 1-5
  не 
  60,00 - 100,00 
  20-40 
  1-5 
  да 
150,00 - 200,00
 40-80
 1-5
 не
 100,00 - 150,00
 40-80
 1-5
 да
200,00 - 300,00
 над 80
   над 5 
не/да 
по договаряне 

 ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ПРИМЕРНИ!!! ЗА ВСЕКИ КЛИЕНТ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА СЕ ИЗГОТВЯ ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА!!!

 Документи са: фактури; отчети за продажби; банкови документи - вносна бележка, нареждане-разписка, платежно нареждане, банково извлечение; пътни листи; сметки за изплатени суми; служебни бележки и др.

Персоналът включва: самоосигуряващи се лица; работещи по трудово правоотношение; изпълнители по граждански договори; изпълнители по договори за управление и контрол.

Не се заплащат допълнително такси за дейностите по годишното счетоводно приключване; изготвяне и падаване на годишни данъчни декларации; обявявяне на годишния финансов отчет и всички други дейности, изброени в основните ни услуги.

Цени на допълнителните услуги: по договаряне


Разработка на сайта и поддръжка от Дигитална агенция Сео и Уеб